Vi arbetar med all slags trädfällning och stubbfräsning i Storstockholm

Vi heter All Hjälp Stockholm och arbetar med alla slags trädfällningar i Storstockholm. Vi kan även gallra träd, både på stora och små tomter, i skog och mark, men även där andra har svårt att komma fram i otillgänglig terräng. Du når oss på telefonnummer:076-117 16 90, eller på mail. Alternativt så kan du fylla i detta kontaktformulär.

Vi har alla de fordon som krävs för att man ska komma åt att fälla träd. Ibland kan det vara i skog och mark som man behöver ta bort träd. Då har vi de slags maskiner och tillräckligt starka grävskopor för att komma åt alla de olika slags rötter som stora träd kan ha. Har du stora träd i din trädgård i Stockholm? Stormar det mycket kan de – om de ramlar ner eller knäcks – hamna så illa att de lutar mot ledningar och på så sätt kan de orsaka stor förödelse. Hamnar de så att de lutar på elledningar kan ledningarna till sist gå av och väldigt många hushåll kan drabbas av omfattande elavbrott.

Onödigt att drabbas av elavbrott

Vi är ju numera så beroende av el och vill ha en jämn tillförsel av el till alla de apparater, datorer, skärmar och mobiler som vi är vana vid. Faller ett stort träd på elledningarna står många sedan handfallna. Se därför till att vara proaktiv så att du fäller dem innan de har råkat åstadkomma stor förödelse både för dig själv och många andra hushåll i närheten som är beroende av ledningarna för sin elförsörjning.

Nedfallna träd kan alltid orsaka stora och långa elavbrott och att komma åt de nedfallna träden och veta var de har fallit kan ta mycket lång tid och energi. Ser man i stället till så att träd som är ruttna inuti och som inte står emot stormar och väder och vind, tas ner så kan man förhindra långvariga elavbrott. Är man det minsta osäker om träd och om de är starka nog för att klara av ett oväder, kan man alltid ringa oss, skicka mail eller fylla i ett kontaktformulär så kommer vi ut och tittar på träden som kan vara i vägen.

Vi arbetar i hela Stockholm

Bor du i Stockholm och behöver trädfällning någonstans i eller kring Stockholm? Vi arbetar i hela Storstockholm och tar oss till alla platser runt huvudstaden. Vi är arborister och vet hur vi ska fälla och hantera stora träd samtidigt som man kanske inte vill skada andra träd som man vill ha kvar och som råkar stå i närheten. Vill man enbart beskära träd så vet vi hur man går till väga för bästa tänkbara sätt att få bort de träd som, du som kund, önskar. Vi har metoderna och redskapen för all slags trädfällning.

Det spelar ingen roll var i Stockholm, med förorter och mer avlägsna orter på landsbygden, råkar ha sina träd. Vi kommer till de platser där du som kund, behöver oss. Vi är rörliga och anser inte att någon kund är för liten, eller för stor för att vi ska komma ut och fälla träd åt dig.

Fäll inte träd på egen hand!

Man bör inte fälla träd på egen hand. Det kan alltid sluta med en förskräckelse. Det kanske ser lätt ut och man kanske är en händig person. Men att fälla träd på rätt sätt är en konst i sig som vi behärskar. Fäller man träd på fel sätt kan de falla på hus, bilar och människor och djur kan skadas. Undvik det och ta kontakt med oss.

Vi vet hur man fäller träd som står nära bebyggelse och på en plats där det är svårt att fälla träd på ett säkert och effektivt sätt. Det kräver sin kvinna, eller man att kunna fälla träd så att de inte faller på fel sätt. Ett träd som faller, åstadkommer stor skada och kan till och med döda människor och djur. Se därför till att inte fälla träd på egen hand.

Stubbfräsning när man fäller träd

Ska man kunna avlägsna stora träd är det mycket viktigt att man även kan behöva en stubbfräsning och på så sätt se till så att de försvinner helt och hållet. Ett stort träd, lämnar i regel efter sig en stor stubbe. Den måste man även ta bort ifall att man vill ha en terräng, en tomt eller en fin trädgård. Skulle man lämna kvar en stor stubbe är det stor risk att någon gör illa sig på den. Man snubblar så lätt över en stubbes rötter. Dessutom tar den onödigt stor plats som man vill kunna göra annat med.

Rut-avdrag för gallring och trädfällning

Du vet väl om att man alltid kan göra Rut-avdrag för gallring och trädfällning? Är det så att du vill plantera om i trädgården och vill göra om tomten så är det fullt möjligt att anlita ett företag som arbetar med trädfällning. Alla trädgårdstjänster är nämligen avdragsgilla för Rut. Är de så att du vill göra Rut-avdrag, kan du fråga oss om det. I så fall kan vi ta hand om det åt dig så att du slipper det byråkratiska processen med att ansöka och bli beviljad Rut-avdraget. Om du önskar det så kan du i stället få en offert med Rut-avdraget redan uträknat. På så vis blir det lättare för dig att våra anlita våra tjänster.

  1. kommer vi först ut och tittar på tomten, marken eller trädgården där träden står i dag.
  2. Sedan bestämmer du som kund vilka träd som ska fällas. Vi som är arborister och som arbetar med trädfällning bestämmer sedan hur man bäst kan gå till väga för att genomföra arbetet med trädfällning.
  3. När vi sedan har fällt träden så tar vi bort alla grenar.
  4. Är det sedan så att vill ha vedträd så kapar vi dem i lagom stora delar.
  5. Vi tar bort stubbar och rötter.
  6. Kvar blir det en grop som du sedan kan fylla med jord och plantera nya plantor på platsen.
  7. Vi sköter även bortforsling av träd, grenar, stubbar och rötter.
  8. Behöver du sedan att vi kommer för att beskära plommonträd, ek träd, klippa äppelträd eller vill plantera träd så gör vi även det.

Vi är ett miljövänligt företag

Vi arbetar med att vara så miljövänliga som det bara går och har de slags fordon som krävs för att kunna kalla oss miljövänliga. Dessutom använder vi bara miljövänliga redskap när vi kapar och fräser stubbar och träd. Det flis som det blir när man sågar, kapar, fäller och fräser, tar vi om hand och det kan återanvändas om man så vill.

Antingen så kan man vilja ha vedträd som man kan värma sitt hus med, eller använda det flis som blir över, till att värma i värmepanna. Allt tas om hand och återanvänds.

För oss är det naturligt att arbeta på miljövänligt sätt så att vi har en planet som vi kan lämna till nästa generationer och som inte är helt förstörd. Därför ser vi till att arbeta miljövänligt i alla led i processerna när vi fäller träd. Vi planterar även nya träd så att de kan växa och gro för mer syrebildning åt kommande barn och barnbarn.

trädfällning-stockholm-stockholms-bästa-hantverkarföretag