trädfällning-stockholm-trädfällare-trädgård

Stubbfräsning

Vi tar bort stor stubbar och rötter

Har du stora stubbar på tomten, trädgården eller på den mark där du hellre vill bygga på, utnyttja eller på annat sätt vill ha till något annat? Om du önskar det så kommer vi och tar bort stubbar med tillhörande rötter. Många gånger kan det börja växa sly på rötterna. Oftast vill man inte ha det, utan önskar att få en helt slät mark som man kan utnyttja till annat.

Stubbar med stora rötter kan ofta ha grävt ner sig ordentligt. Då gäller det att man har tillräckliga maskiner för att få bort allt. Vi har både redskap och fordon till allt sådant. Om stubbarna växer på oländig terräng så har vi grävskopor som kan gräva tillräckligt djupt för att få bort allt. Vi forslar även bort allt som vi har grävt upp.

Stubbfräsning – pris?

Vad kan det kosta att gräva upp och forsla bort en eller flera stubbar? Vad priset hamnar på, är beroende av var stubbarna finns, om det är en oländig terräng som är svårare att nå eller om stubben finns i en trädgård. Handlar det om stora stubbar i skog kan man behöva arbeta några dagar på det och då hamnar priset på en annan nivå än om det handlar om att få bort en och annan stubbe i stadsmiljö.

Pris för att vara miljövänligt företag

Stubbarna som vi tar bort, gör vi sedan flis av. Allt sådant flis går att ta tillvara och återanvända, använda som bränsle om man så vill. Vi är ett miljövänligt företag och utsetts till Bästa Miljöföretaget i Stockholm 2016. Att tänka på miljön och tänka långsiktigt och hållbart är naturligt för oss. Under flera år har vi haft som mål att allt i vår verksamhet ska hålla en hög miljöstandard.

Och vi önskar att vara ett föredöme för andra företag i branschen att också tänka på miljön och vilken planet som vi lämnar efter oss till nästa generationer. Därför har vi redskap och fordon som är miljövänliga.

Här hittar du miljövänligt företag inom trädfällning och bortforsling av stubbar och rötter. Vi har redskap och maskiner för alla slags stubbar i skog och mark.